• طرح اتاق کارآفرینی مدارس
  ترویج،آموزش و مشاوره ویژه نوجوانان
 • بنیاد توسعه کارآفرینی دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد
 • طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی زنان و جوانان مستعد
 • حضور بیش از 600 جوان مستعد در طرح مسیر کسب و کار من
  مسیر کسب و کار من
 • پروژه های توسعه محلی بنیاد
  توسعه ظرفیت های مدیریتی نهادهای مدنی و توسعه جامعه محلی
 • توان افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی
  کمک به شناسایی و شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای جوانان در عرصه کسب و کار

ماموریت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان چیست؟

 ماموریت بنیاد،ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان،جوانان ، زنان و سازمان های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با الویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی،تسهیل گری وحمایت گری است.

اهداف و وظايف ما

از طریق ترویج و توسعه کارآفرینی

توسعه فعالیت مولد در بین جامعه زنان و جوانان

کشف استعدادهای خلاق و کارآفرینی

شناسایی استعدادهای جوانان صاحب ایده

ايجاد بانک اطلاعاتي و شبکه ارتباطي کارآفرينان

با هدف ارائه پشتيباني علمي، فني و دريافت بازخوردهاي لازم از جريان کارآفرينی در سطح کشور و منطقه

تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين

برقراري سيستم‌هاي حمايتي در محيط کارآفريني در چهارچوب قوانين موضوعه.

مستندسازي تجارب الگوهاي کارآفرينی

از طریق ساخت فیلم مستند،چاپ کتاب و غیره.

کمک به ایجاد کسب و کارهای جوانان صاحب ایده

از طریق آموزش،ترویج و مشاوره و جذب و هدايت منابع دولتی در طرح‌‌های موفق کارآفرينان.

مخاطبان ما

من با شرکت در کلاس ها و دوره های کارآفرینی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بعد از 48 سال موارد جدید و کاربردی را آموختم. اینکه چگونه در مسیر کسب و کار خود گام بردارم و بتوانم ارتباط برقرار کنم.

مرضیه حسین ذهی

مرضیه حسین‌زهیعضو هیئت‌مدیره خانه هدی (زاهدان)

من تا قبل از شرکت در دورهای آموزشی و مشاوره ای بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در خانه مشغول به تولید صنایع دستی بودم.اما با شرکت در این دوره ها متوجه شدم باید کسب وکار خود را گسترش دهم و هم اکنون کارگاهی را در شهر آبادان تاسیس کرده ام و مشغول به تولید و فعالیت هستم.

شیدا باباعلی

شیدا باباعلیصنعتگر و هنرمند - یکی از جوانان شرکت کننده در دوره های توان افزائی بنیاد در شهر آبادان

آخرین مطالب