• طرح اتاق کارآفرینی در مدارس منتخب
  سیستان و بلوچستان،مازندران و خراسان جنوبی
 • بنیاد توسعه کارآفرینی دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد
 • طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی زنان و جوانان مستعد
 • پروژه های توسعه محلی بنیاد
  توسعه ظرفیت های مدیریتی نهادهای مدنی و توسعه جامعه محلی
 • پایان فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی جوانان

ماموریت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان چیست؟

 ماموریت بنیاد،ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان،جوانان ، زنان و سازمان های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با الویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی،تسهیل گری وحمایت گری است.

اهداف و وظايف ما

از طریق ترویج و توسعه کارآفرینی

توسعه فعالیت مولد در بین جامعه زنان و جوانان

کشف استعدادهای خلاق و کارآفرینی

شناسایی استعدادهای جوانان صاحب ایده

ايجاد بانک اطلاعاتي و شبکه ارتباطي کارآفرينان

با هدف ارائه پشتيباني علمي، فني و دريافت بازخوردهاي لازم از جريان کارآفرينی در سطح کشور و منطقه

تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين

برقراري سيستم‌هاي حمايتي در محيط کارآفريني در چهارچوب قوانين موضوعه.

مستندسازي تجارب الگوهاي کارآفرينی

از طریق ساخت فیلم مستند،چاپ کتاب و غیره.

کمک به ایجاد کسب و کارهای جوانان صاحب ایده

از طریق آموزش،ترویج و مشاوره و جذب و هدايت منابع دولتی در طرح‌‌های موفق کارآفرينان.

آخرین مطالب