معرفی طرح توان افزائی زنان در کسب وکار

معرفی طرح توان افزائی زنان در کسب وکار

معرفی طرح توان افزائی زنان در کسب وکار توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در جمع مدیران امور زنان استان ها

امروز روز دوشنبه 7 اسفند طی جلسه ای با حضور مدیران امور زنان استان ها و به دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح ملی توان افزائی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان معرفی شد.
لازم به ذکر است طرح ملی توان افزائی زنان با رویکرد کسب وکار با هدف آگاه¬سازی مخاطبان به مزیت¬های اقتصادی و فرصت¬های کسب و کار بومی، آشناسازی مخاطبان با فرایند شکل¬گیری کسب و کار و کارآفرینی،ترغیب مخاطبان جهت ورود به عرصه¬ی کسب و کار و کارآفرینی با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در حال اجرا است.
دراین جلسه علاوه بر معرفی بنیاد و اهداف آن درباره مفهوم کارآفرینی و اهداف طرح نیز توضیحاتی داده شد .
مینا شیری نیز به عنوان یک کارآفرین جوان به ارائه تجربیات خود پرداخت.
در پایان جلسه نیز سرکار خانم دکتر ابتکار درباره لزوم اشتغال زائی و توجه به مسئله کارآفرینی به سخنرانی پرداختند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: