طرح ملی مسیر کسب و کار من در مسیر شناخت استعدادهای ملی

طرح ملی مسیر کسب و کار من در مسیر شناخت استعدادهای ملی

طرح ملی مسیر کسب و کار من در مسیر شناخت استعدادهای ملی

طرح مسیر کسب و کار من با هدف شناسایی و آموزش و مشاوره جوانان به ویژه زنان مستعد توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال اجرا در استان هاست.

این طرح تا کنون در استان های کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد،گیلان، ایلام و زنجان برگزار شده است و تا کنون بیش از 400 جوان مستعد در این سمینار سه روزه شرکت کرده اند.

این جوانان در این سه روز با مفاهیم همچون ایده یابی، فرصت شناسی،کارآفرینی،سرمایه های کارآفرینان،تجارب کارآفرینان بومی،چشم انداز کاری ،بوم مدل کسب و کار و کار تیمی آشنا شدند.

حضور در این استان ها نشان از وجود استعدادهای برتر در حوزه کسب و کار به ویژه در میان زنان شهرستان ها دارد زنان و جوانانی که با وجود عدم دسترسی به منابع همچنان پر امید به مسیر خود ادامه میدهند.

با همراه باشید با اخبار و عکس های بیشتر

این نوشته را به اشتراک بگذارید: