طرح  ملی مسیر کسب و کار من به نیمه راه خود رسید.

طرح ملی مسیر کسب و کار من به نیمه راه خود رسید.

طرح  ملی مسیر کسب و کار من به نیمه راه خود رسید.

طرح ملی مسیر کسب و کار من که با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی و با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نیمی از استان های ایران برگزار شده است.

هدف از این طرح آگاه سازی مخاطبان به مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار بومی، آشناسازی مخاطبان با فرایند شکل گیری کسب و کار و کارآفرینی،ترغیب مخاطبان جهت ورود به عرصه ی کسب و کار و کارآفرینی  است.

تا کنون بیش از 1000 جوان مستعد در 15 استان کشور در این طرح با مسیر کارآفرینی و کسب و کار آشنا شده اند.

در شهریور ماه طرح در استان های زیر برگزار خواهد شد:

کرمان: 13 تا 15 شهریور ماه

خراسان رضوی: 20 تا 22 شهریور

قزوین: 20 تا 22 شهریور

این نوشته را به اشتراک بگذارید: