برنامه زمانی استان های باقی مانده طرح ملی مسیر کسب و کار من

برنامه زمانی استان های باقی مانده طرح ملی مسیر کسب و کار من

برنامه زمانی استان های باقی مانده طرح ملی مسیر کسب و کار من

برنامه زمانی شهریور، مهر و آبان طرح ملی مسیر کسب و کار من که با حمایت معاونت امور زنان و خانواده و توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در حال انجام است به شرح زیر اعلام می شود:

خراسان رضوی: 20 تا 22 شهریور

قزوین: 20 تا 22 شهریور

اردبیل: 3 تا 5 مهر

البرز: 3 تا 5 مهر

سیستان و بلوچستان: 10 تا 12 مهر

هرمزگان: 10 تا 12 مهر

مازندران: 10 تا 12 مهر

تهران: 17 تا 19 مهر

همدان: 17 تا 19 مهر

خراسان شمالی: 17 تا 19 مهر

خوزستان: 24 تا 26 مهر

بوشهر: 24 تا 26 مهر

خراسان جنوبی: 1 تا 3 آبان

یزد: 1 تا 3 آبان

این نوشته را به اشتراک بگذارید: