برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در 21 استان کشور

برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در 21 استان کشور

 برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در 21 استان کشور

طرح ملی مسیر کسب و کار من با هدف توان افزائی و شناسایی جوانان مستعد با رویکرد کسب و کار و کار آفرینی توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

تا کنون بیش از 1800 جوان مستعد از سراسر کشور در این طرح شرکت کرده اند و این طرح در 21 استان کشور برگزار شده است.

فاز اول این طرح تا هفته اول آبان ماه در تمامی استان های کشور برگزار خواهد شد.

طرح ملی مسیر کسب و کار من

این نوشته را به اشتراک بگذارید: