برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در هفته دوم مهر ماه در شمال و جنوب کشور

برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در هفته دوم مهر ماه در شمال و جنوب کشور

برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در هفته دوم مهر ماه در شمال و جنوب کشور

طرح ملی مسیر کسب و کار من در هفته های پایانی فاز اول در دو استان مازندران و هرمزگان برگزار شد و حدود 100 جوان مستعد و علاقمند به کارآفرینی از هر دو استان در طرح شرکت کردند.

لازم به ذکر است  تا کنون در طرح ملی مسیر کسب و کار من که به سفارش معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری  و توسط بنیاد توسعه کارافرینی زنان و جوانان در حال اجرا است بیش از 1000 جوان از 20 استان کشور در طرح شرکت کرده اند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: