اتاق کارآفرینی مدارس در استان مازندران

اتاق کارآفرینی مدارس در استان مازندران

طرح اتاق کارآفرینی مدارس در 17 هنرستان مازندران با هدف ترویج و آموزش کارآفرینی در جامعه دانش آموزی اجرا می شود.

در گام نخست این طرح کارگاهی برای مدیران و معلمان رابط طرح در آمل برگزار شد.
در این طرح 15 فعالیت ترویجی به منظور ایجاد علاقه و افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به موضوع کارآفرینی اجرا می شود و 35 دانش آموز علاقمند از هر مدرسه 30 ساعت آموزش های کارآفرینی را در قالب 4 کارگاه و یک رویداد طراحی مدل تمرین کسب و کار دانش آموزی می گذرانند.
در این طرح ، دانش آموزان فرصتی برای تمرین مهرات های کسب و کار و کارآفرینی پیدا می کنند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: