آغاز طرح توسعه محلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در بخش دشتیاری شهرستان چابهار

آغاز طرح توسعه محلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در بخش دشتیاری شهرستان چابهار

آغاز طرح توسعه محلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در بخش دشتیاری شهرستان چابهار

طرح توسعه جامعه محلی با تشکیل اجتماع محلی زنان کار خود را در بخش دشتیاری از توابع شهرستان چابهار آغاز کرد. ۳ روستای بریس، نوبندیان و باهوکلات و شهر نگور از بخش دشتیاری مناطق هدف طرح می‌باشند که در بازدید مرداد ماه از این بخش به عنوان پایلوت انتخاب شدند تا بتوانند با توان‌افزایی نیروهای مستعد این مناطق، طرح را به سایر مناطق دشتیاری نیز انتقال دهند. هدف از طرح توسعه جامعه محلی، ارتقا سطح کیفی معاش و کمک به درآمدزایی بانوان است.

در حال حاضر گروه‌های خودیار با تشکیل صندوق پس‌انداز آغاز به کار کردند.

طرح توسعه جامعه محلی یکی از طرح های مهم بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: