برنامه های طرح اتاق کارآفرینی مدارس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در آغاز سال تحصیلی جدید

برنامه های طرح اتاق کارآفرینی مدارس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در آغاز سال تحصیلی جدید

 برنامه های طرح اتاق کارآفرینی مدارس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در آغاز سال تحصیلی جدید

 با شروع سال تحصیلی جدید طرح اتاق کارآفرینی مدارس که توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بیش از 8 سال است اجرا می شود و هدف آن ترویج کارآفرینی در جامعه دانش آموزی است وارد فاز اجرایی جدید خود شد.

از جمله این فعالیت های این طرح در سال جدید تحصیلی عبارت است از:

  • ورود طرح به مدارس منتخب استان های مازندران، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
  • برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه معلمان علاقمند در استان های مازندران، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
  • برگزاری فعالیت های ترویجی برای دانش آموزان مدارس این استان ها از جمله برگزاری مسابقه روزنامه دیواری با موضوع کارآفرینی و سخنرانی کارآفرینان بومی
  • برگزاری جلسات مشاوره ایده و کسب و کار برای دانش آموزان روستای تیس شهرستان چابهار
  • برگزاری نمایشگاه آثار دانش آموزان طرح اتاق کارآفرینی مدارس تیس و اقع در شهر چابهار

این نوشته را به اشتراک بگذارید: