اتمام فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من با برگزاری طرح در سه استان همدان، بوشهر و سیستان و بلوچستان

اتمام فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من با برگزاری طرح در سه استان همدان، بوشهر و سیستان و بلوچستان

طرح ملی مسیر کسب و کار من که با هدف توان افزائی جوانان مستعد کشور با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر امور بانوان استانداری ها از اواخر سال گذشته آغاز شده بود هم اکنون به پایان فاز اول خود رسید.

لازم به ذکر است حدود 2000 هزار جوان در  کشور آموزش هایی را در حوزه کارآفرینی و کسب وکار دیدند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: