کارگاه آموزشی توسعه جماعت محور:مداخله و جلب همکاری(بررسی موردی تجربه زاهدان)

کارگاه آموزشی توسعه جماعت محور:مداخله و جلب همکاری(بررسی موردی تجربه زاهدان)

کارگاه آموزشی توسعه جماعت محور مجموعه ای از فعالیت های توسعه جامعه محلی را در بردارد که در اولین کارگاه  از این مجموعه  چگونگی مداخله و جلب همکاری جامعه محلی مورد گفتگو گذارده خواهد شد. و در کنار این مباحث تجربه موردی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در زاهدان بررسی می شود.

مدرس:سعید مدنی،پژوهشگر مسائل اجتماعی

زمان:8 آذر ماه 1397 از ساعت 8:30 الی 13

مکان:میدان فلسطین،خیابان طالقانی غربی، پلاک 514،مرکز گفتمان شهری وارطان

جهت ثبت به لینک زیر در ایوند مراجعه نمایید:

لینک ثبت نام

شماره های تماس:88514518 الی 20

این نوشته را به اشتراک بگذارید: