فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من با برگزاری این طرح در استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید

فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من با برگزاری این طرح در استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید

فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من با برگزاری این طرح در استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید.

طرح ملی مسیر کسب و کار من با هدف شناسایی و توان افزائی جوانان مستعد و صاحب ایده توسط بنیاد و با حمایت معاونت امور زنان و خانواده در 31 استان کشور برگزار شد.

در این طرح بیش از 1900 جوان از سراسر کشور با مفاهیم کسب وکار و کار آفرینی آشنا شدند.

فاز  اول آموزشی این طرح از تیرماه سال جاری با استان کردستان آغاز و در آبان ماه با استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: