اختتامیه فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من

اختتامیه فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من

روز چهارشنبه 28 آذر ماه نشست اختتامیه فاز اول طرح ملی "مسیر کسب و کار من" با حضور جمعی از کارآفرینان، مدیران بخش دولتی و خصوصی، مجریان و منتخبین طرح در  سالن همایش "حامیان جامعه مدنی" برگزار شد.

طی این نشست خانم ها رخشان بنی اعتماد، شیرین پارسی، سعیده قدس و آقایان دکتر عقیلی و علی اصغر حاجی بابا از ابعاد مختلف به موضوع کارآفرینی،  رویکردها و ویژگی های کارآفرینان  و نقش نهادهای مختلف در این موضوع  پرداختند. همچنین خانم دکتر ابتکار ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت های بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به ویژه در حمایت از جامعه زنان، به لزوم پیشبرد فاز دوم طرح تا ایجاد اشتغال پایدار برای  منتخبین فاز اول پرداختند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: