کارگاه توسعه جماعت محور: تحلیل و ارزیابی وضعیت جماعت/محله

کارگاه توسعه جماعت محور: تحلیل و ارزیابی وضعیت جماعت/محله

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار میکند:
کارگاه آموزشی توسعه جماعت محور 2: ارزیابی و تحلیل وضعیت جماعت/محله
مدرس:سعید مدنی، برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:

این نوشته را به اشتراک بگذارید: