آغاز اجرای دوره تکمیلی طرح ملی مسیر کسب وکار من

آغاز اجرای دوره تکمیلی طرح ملی مسیر کسب وکار من

آغاز اجرای دوره تکمیلی طرح ملی مسیر کسب وکار من

دوره تکمیلی طرح ملی مسیر کسب وکار من با هدف آموزش و مشاوره جوانان منتخب فاز اول طرح،کمک به ایجاد کسب و کارهای جدید توسط جوانان مستعد خویش ­فرمایی و کمک به توسعه کسب و کارهای جوانان دارای کسب وکار در اسفند ماه سال جاری برای منتخبین جنوب ایران که شامل استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال وبختیاری است در شهر اهواز برگزار میشود.

لازم به ذکر است طرح ملی   "مسیر کسب و کار من" با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 97-1396 در سطح ملی طراحی و به مورد اجرا گذاشت.

فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من با هدف شناسائی و آشنائی اولیه 100 نفر در هر استان نسبت به فرصت­های کسب و کار و فرایند شکل­گیری آن بر پایه بوم مدل کسب و کار، اجرا شد.

با این هدف و این روش تعداد 5886 نفر ثبت نام، 2599 نفر متناسب با شرایط احراز انتخاب و 1741 نفر در 31 استان در برنامه حضور یافتند.

از این تعداد 789 نفر از شرکت کنندگان توسط مدرسان و مشاوران طرح انتخاب شدند.و در نهایت 378 نفر ایده­های خود را برای شرکت در فاز تکمیلی ارائه دادند.

با خاتمه فاز اول این طرح در پائیز سال 1397 بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان اجرای فاز تکمیلی را آغاز نموده است. بدیهی است این فاز نیز به آموزش­های تکمیلی و بویژه مشاوره­های مدیریتی نیاز جدی دارد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: