پایان فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در منطقه جنوب

پایان فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در منطقه جنوب

 پایان فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در منطقه جنوب

در پی اجرای فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من در 31 استان کشور توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،جوانان صاحب ایده و مستعد شناسایی و برای ورود به فاز تکمیلی دعوت شدند.

در فاز تکمیلی این جوانان آموزش های جدی مدیریتی میگذارنند و با نحوه ایجاد کسب و کار آشنا میشوند و به جوانانی که ایده هایشان  قابل پیاده سازی در بوم خود است و توانایی مدیریتی دارند کمک میشود کسب وکار خود را ایجاد کنند.

فاز تکمیلی برای اجرا  در 6 منطقه جنوب، شمال، غرب،مرکز، شرق و تهران برنامه ریزی شده است.

در تاریخ 14 الی 17 اسفند ماه این دوره در منطقه جنوب برای جوانان منتخب و علاقمند استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و برویر احمد، هرمزگان ، بوشهر و فارس به میزبانی استان خوزستان برگزار شد. جوانان آموزش هایی همچون تامین منابع مالی، طرح کسب و کار، خلق ایده، سبک زندگی کارآفرینانه، مهارت های زندگی، بازارایابی را گذارند و در یک تور آموزشی بازدید از یک کسب و کار موفق شرکت کردند.

لازم به ذکر است برای اجرای فاز تکمیلی در منطقه جنوب، صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان از همراهان اصلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بود هم چنین اداره فنی و حرفه ای و امور بانوان و خانواده استان خوزستان نیز در کنار طرح بودند.

در سال جدید فاز تکمیلی طرح در سایر مناطق هم اجرا خواهد شد.

انتظار است در پایان فاز تکمیلی جوانان مستعد طرح های کسب وکارخود را تدوین و برای ورود به عرصه کسب و کار آماده شوند.

برای تحقق این امر همراهی همه جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی لازم است.

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید: