برگزاری فاز پیشرفته طرح تکمیلی مسیر کسب وکار من منطقه شرق ایران در استان یزد

برگزاری فاز پیشرفته طرح تکمیلی مسیر کسب وکار من منطقه شرق ایران در استان یزد

برگزاری فاز پیشرفته طرح تکمیلی مسیر کسب وکار من منطقه شرق ایران در استان یزد

در پی اجرای فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من در 31 استان کشور توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،جوانان صاحب ایده و مستعد شناسایی و برای ورود به فاز تکمیلی دعوت شدند.

در فاز تکمیلی این جوانان آموزش های جدی مدیریتی میگذارنند و با نحوه ایجاد کسب و کار آشنا میشوند و به جوانانی که ایده هایشان  قابل پیاده سازی در بوم خود است و توانایی مدیریتی دارند کمک میشود کسب وکار خود را ایجاد کنند.

فاز تکمیلی برای اجرا  در 6 منطقه جنوب، شمال، غرب،مرکز، شرق و تهران برنامه ریزی شده است.

در تاریخ 14 الی 17 اسفند ماه این دوره در منطقه جنوب برای جوانان منتخب و علاقمند استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و برویر احمد، هرمزگان ، بوشهر و فارس به میزبانی استان خوزستان برگزار شد.

در سال جدید از تاریخ 9 الی 13 اردیبهشت این دوره در منطقه شرق برای جوانان منتخب استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد به میزبانی استان یزد برگزار شد.

جوانان آموزش هایی همچون تامین منابع مالی، طرح کسب و کار، خلق ایده، سبک زندگی کارآفرینانه، مهارت های زندگی، بازارایابی را گذارند و در یک تور آموزشی بازدید از یک کسب و کار موفق شرکت کردند.

لازم به ذکر است برای اجرای فاز تکمیلی در منطقه شرق، اداره ورزش و جوانان استان یزد و سازمان مردم نهاد خانه صلح و اندیشه از همراهان اصلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بودند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: