سال آغاز:

از سال 1389 تا کنون

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

 • آموزش 450 دانش آموز
 • آموزش 25 معلم در 7 کارگاه
 • برگزاری هشت نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان
 • تشکیل گروه فعال کارآفرینی از معلمان شهرستان به گونه ای که مدرس کارآفرینی در 7مدرسه شهرستان از فارغ التحصیلان دوره های بنیاد هستند.
 • همراهی یک سازمان محلی در اجرای طرح
 • مدیریت پروژه در دوسال اخیر یکی از معلمان قائن است
 • 11 فارغ التحصیل کسب و کار موفق راه اندازی کرده اند
 • 25 دانش آموز در اشتغال خانگی فعال هستند

 همراهان:

 • هیات مدیره بنیاد
 • بنیاد توسعه فرهنگی سپهر
 • شرکت تیزپاک خراسان