سال آغاز:

سال های 92-93

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

  • 3 فارغ التحصیل کسب و کار موفق راه اندازی کرده اند
  • برگزاری یک نمایشگاه کسب و کار و کارآفرینی

همراهان:

  • هیات مدیره بنیاد
    مدرسه دخترانه امام سجاد