1-ناصر براتی: مدیر عامل

-تحصیلات: 

کارشناسی مهندسی صنایع

-سوابق حرفه ای:

 • معاون توسعه سازمانی شرکت داده ورزی سداد
 • مدیر برنامه تحول بانک ملی ایران
 • مدیر پروژه جایزه ملی تعالی سازمانی ایران
 • بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت طرح نواندیشان
 • داور رویدادهای استارت اپی ، الکامپ

2-سید محمد جعفر مرعشی شوشتری: رئیس هیات مدیره بنیاد و عضو اصلی

-تحصیلات:

دکترای مدیریت توسعه 

-سوابق حرفه ای:

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ، مدرس و مشاور در زمینه تفکر سیستمی ، تحول ،فلسفه ،علوم اجتماعی برای مدیران

3-مهوش طیرانی:نائب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی

-تحصیلات:

مهندسی الکترونیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران

-سوابق حرفه ای:

 • موسس و مدیر عامل شرکت مهندسی نویان بسپار، تامین کننده مواد شیمیایی خاص وکاتالیستها تاسیس در سال 1370
 • سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت پایانه اکسیرشیمی، با مشارکت شرکت Odfjell نروژ و Oiltanking آلمان واقع در منطقه ویژه بندر امام خمینی، تاسیس در سال 1381
 • سهامدار و رئیس هیات مدیره پتروکیمیای ابن سینا، از سال 1384

4-زهرا رهایی:عضو هیات مدیره

-تحصیلات:

دکترای علوم اقتصادی

-سوابق حرفه ای:

 • مدیر عامل شرکت ناوک شیمی پخش
 • مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
 • مدرس دورههای کارآفرینی

5-زهرا عمرانی:خزانه دار و عضو اصلی

-تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های غیر دولتی

-سوابق حرفه ای:

 • مدیر طرح نهادسازی و روابط بین‌الملل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
 • سرپرست گروه پژوهش طرح سری فیلم‌های مستند کارآفرینان (کارستان)
 • پژوهشگر و مدرس طرح توان افزایی سازمان های مردم نهاد بومی شهر زاهدان