تاریخ آغاز:

95 تا کنون

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

  • آموزش 200 دانش آموز در 14 کارگاه
  • آموزش 35 معلم در 5کارگاه
  • آموزش 60 دانش آموز در 7کارگاه تابستانی
  • برگزاری دو دوره نمایشگاه کارآفرینی
  • برگزاری یک رویداد استارتاپ دانش آموزی

  • همراهان:
  • بنیاد کودک
  • اداره کل آموزش و پروش استان سیستان و بلوچستان