تاریخ آغاز:

سال 90-92

اهداف:

-ترویج و توسعه کارآفرینی جوانان استان به ویژه در مناطق محروم آن

-کمک به پرورش ایده های خلاق و نوآور در استان

-کمک به ایجاد فرصت های اشتغال و کسب و کارهای جدید توسط جوانان و نیز زنان سرپرست خانوار استان

-کمک به بهبود و توسعه کیفیت زندگی جوانان مناطق محروم استان

دستاوردها:

-شناسایی مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار استان

-آموزش  آماده سازی 180 نفر از جوانان استان  در شهر های رواور سیرجان گلباف و کرمان(30 جوان نابینا و کم بینا) با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

-ارائه بیش از 200 ساعت مشاوره به جوانان صاحب ایده

-ایجاد  و گسترش 4 کسب و کار توسط جوانان

همراهان:

  • اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمان و فعالان اقتصادی
  • جامعه نیکوکاری ابرار
  • انجمن نابینایان کرمان