تاریخ آغاز:

سال92-93

اهداف:

-کشف استعدادهای خلاق در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه IT در جامعه مورد نظر به منظور ورود به عرصه‌های کسب و کار و کارآفرینی

-کمک به توسعه ظرفیت‌های خویش فرمائی و فعالیت‌های کارآفرینانه در حوزه IT در جامعه مورد نظر

 

دستاوردها:

-آشنایی حدود 45 نفر از فارغ التحصیلان و یا دانشجویان سال آخر دانشگاه‌های اسلام شهر و ساکن این شهر با مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی

-توان افزائی  و آماده سازی مهارت آموزان در مسیر ایده سازی و ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه IT

 

همراهان:

شرکت توسن تکنو