تاریخ آغاز:

سال 1394 تا کنون

اهداف:

  • کشف استعدادهای خلاق و کارآفرینانه در میان جوانان
  • ترغیب جوانان برای ارائه ایده های نو در مسیر کسب و کار و کارآفرینی
  • پرورش ایده های نو و کارآفرینانه جوانان
  • ایجاد کسب و کارهای جدید توسط جوانان صاحب  ایده‏های نو

 

دستاوردها:

طرح جوانان در زاهدان در دو فاز اجرا شد. طرح جوانان در فاز اول برای دو گروه اجرا شد: گروه اول دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند که برای شرکت در دوره های کسب و کار و کارآفرینی انتخاب شدند.

گروه دوم بانوان دیپلم و زیر دیپلم بودند که آموزش های منتهی به خوداشتغالی برای آنان کاربرد داشت.

در گروه اول 31 نفر شرکت کردند و 1240نفر ساعت آموزش ارائه شد.

در گروه دوم 13 نفر شرکت کردند و 325 نفر ساعت آموزش ارائه شد.

فاز دوم طرح با تاکید بر ورود مربیان فنی و حرفه­ای در طرح و انتقال آموزش­ها به آنها تعریف شد. در این فاز کارگاه آموزشی برای مربیان برگزار شد و مربیان در همه مراحل طرح ورود کردند. اولویت ارائه کارگاه­های آموزشی نیز با مربیان علاقمند و آموزش دیده در آن حوزه است.

همراهان:

حامیان بنیاد