تاریخ آغاز:

سال 95-96

اهداف:

-کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای سبز با رویکرد اشتغال زائی و توسعه بازار محصولات سبز

-کمک به پایداری و ثبات جامعه هدف در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ محافظت از محیط زیست

-کمک به توسعه ظرفیت سازمان های مردم نهاد سبز در اجرای طرح های مشابه

 

دستاوردها:

-آموزش 40 جوان شهر خرم آباد یا رویکرد کارآفرینیو کسب وکارهای سبز

-ارائه بیش از 80 نفر ساعت مشاوره مدیریت کسب وکار

-کمک به تنظیم 10 طرح کسب و کار سبز

-معرفی 6 طرح و کسب وکار سبز به صندوق کارآفرینی امید

همراهان:

  • سازمان کل حفاظت محیط زیست
  • سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان