طرح ملی توان افزائی زنان با رویکرد کسب وکار با هدف آگاه سازی مخاطبان به مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار بومی، آشناسازی مخاطبان با فرایند شکل گیری کسب و کار و کارآفرینی،ترغیب مخاطبان جهت ورود به عرصه ی کسب و کار و کارآفرینی با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در 31 استان کشور و به صورت ملی در حال اجرا است.

مخاطبان طرح:

  • تعداد 100 نفر از زنان جوان هر استان(لازم به ذکر است 30 درصد از این 100 نفر به جامعه مردان اختصاص دارد)
  • حداقل 20 و حداکثر 40 سال
  • جوانانی که علاقمند به خویش فرمائی هستند
  • جوانانی که دارای ایده های کسب و کار هستند
  • جوانانی که صاحبان کسب و کارهای نو پا هستند.

لازم به ذکر است هم اکنون مرحله ثبت نام این طرح به پایان رسیده است.و طرح در حال برگزاری است.

اخبار طرح

اخبار طرح