طرح توسعه جامعه محلی در راستای اجرای عملی «طرح شناسایی مزیت‌های پایدار برای توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی چابهار» توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در روستای کمب آغاز شده است. 
توسعه جامعه محلی با هدف ارتقا سطح کمی و کیفی بانوان هنرمند، از طریق تشکیل گروه‌های خودیار در محلات ۱۰ گانه کمب در دست اجرا می باشد. 

بر همين اساس همكاران بنياد طي سفري ده روزه به چابهار در فروردين و ارديبهشت سال جاري كمك كردند تا گروه هاي خوديار محلي زنان شكل بگيرد.هدف آن است كه اين گروه ها با كمك يكديگر و بعد از گذراندن آموزش هاي لازم بتوانند به درآمدزايي برسند.
در اين سفر دو نفر از زنان توانمند خانه هدي زاهدان كه از چند سال پيش تا كنون اين مراحل را پشت سرگذاشته اند و به موفقيت رسيده اند براي انتقال تجربه خود حضور داشتند و در كنار آموزش هاي بنياد،با زبان بومي درباره مسائلي همچون كيفيت كار،تشكيل گروه،انتخاب سرگروه و تجربه تشكيل صندوق هاي خوديار نكاتي را بيان كردند.
تا كنون چهار گروه خوديار در اين دو روستا تشكيل شده است. در ادامه بنياد كمك خواهد كرد اين گروه ها به توانمندي و استقلال برسند.

اخبار طرح