طرح اتاق کارآفرینی مدارس  با هدف "ترویج و آموزش تفکر خلاق واشاعه فرهنگ کارآفرینی" در بین دانش­آموزان دوره دوم متوسطه و ترغيب مستعدان آنها برای ورود به عرصه کسب و کار و کارآفرینی در آینده، اجرا می­شود. این طرح از طریق فعالیت­های ترویجی، آموزشی و مشاوره­ای-پشتیبانی به دنبال تقویت مهارت­های مدیریتی- کارآفرینی و مهارت­های عمومی - نگرشی در دانش­آموزان است و فرصتی برای تمرین فعالیت­های کارآفرینانه و مینیاتوری از کسب و کارهای کوچک در سن نوجوانی است.  ضمن آنکه ذینفع اصلی طرح دانش­آموزان هستند، معلمان و والدین درکنار طرح و همراه دانش­آموزان خواهند بود. این طرح برای اولین بار در ایران توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان طراحی و از سال 1389 در شهرهای مختلفی از جمله قاین،بیرجند،یزد،کرج، محمد شهر و زاهدان اجرا شده است.هم­اینک نیز این طرح در مرحله ورود به موقعیتی در سطح ملی قرار گرفته است.