سازمان‌های مردم‌نهاد، به علت تماس بی‌‌واسطه با مردم، در ارائه ایده‌های نو و روش‌های جدید برای غلبه بر مسائل اجتماعی پیشتاز هستند. این سازمان‌ها با ایفای نقش‌هایی چون حمايت، آموزش وترویج و ترغیب، در توسعه پایدار جغرافیای محل فعالیت‌ خود و افزایش کیفیت زندگی جامعه هدف خود ایفای نقش می‌کنند.

پروژه توسعه ظرفیت نهادهای محلی، از سال 1390 در بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان کلید خورد. در این راستا در سه منطقه جغرافیایی محل فعالیت بنیاد شامل بیرجند، زاهدان و خرمشهر سه نهاد مدنی همکار، شکل‌گرفته‌ و یا تقویت شده­اند  که در کنار فعالیت‌های جامعه محور، به عنوان بازوهای محلی بنیاد، در حوزه کارآفرینی و توسعه کسب و کار فعالیت می‌کنند. همچنین در حوزه آموزش و توانمندسازی، دوره‌های آموزشی برای بیش از 70سازمان مردم نهاد در سطح کشور اجرا شده است. طرح‌های جاری در این پروژه عباتند از:

  • خانه هدی در محله شیرآباد زاهدان، ارائه کننده خدمات به زنان سوزن‌دوز و کودکان محله
  • بنیاد سپهر در قائن (شهرستان بیرجند)،ارائه کننده دوره‌های کارآفرینی در مدارس استان
  • توسعه موسسه بهار خرمشهر در خرمشهر، ارائه کننده خدمات آموزش و مشاوره کارآفرینی به جوانان و زنان سرپرست خانوار
  • ایجاد شعب خانه هدی در استان سیستان و بلوچستان
  • آموزش‌های مدیریتی و کارآفرینی برای توسعه ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح کشور